Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Πρόσβαση στο Facebook, αλλιώς παραιτούμαι


Οι εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ, που αποφασίζουν να απαγορεύσουν την πρόσβαση στο Facebook από τα εταιρικά τους δίκτυα, μπορεί, σύμφωνα με μελέτη, να δυσκολευτούν στο εγγύς μέλλον να βρουν ηλικιακά νέο εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών Telindus, το 39% των νέων ηλικίας 18–24 θα παραιτούνταν από οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον αυτή απαγόρευε την πρόσβαση στο Facebook, ενώ ένα επιπρόσθετο 21% δήλωσε πως μια τέτοια κίνηση θα του προκαλούσε αρκετή δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Itbusinessedge, ο αριθμός των ανθρώπων που θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο παραίτησης εξαιτίας της απαγόρευσης πρόσβασης σε μια υπηρεσία social networking, μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Μόλις το 16% των ατόμων 25-65 θα σκεφτόταν κάτι ανάλογο, ενώ μόλις το 13% θα ένιωθε έστω και στο ελάχιστο δυσαρεστημένο. Μια λανθασμένη ερμηνεία της παραπάνω μελέτης θα μπορούσε να είναι: αν θέλετε πιο παραγωγικά άτομα, προσλάβετε μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους. Μια ορθή ερμηνεία, όμως: η εργασιακή πραγματικότητα στις ΗΠΑ ουδεμία σχέση έχει με τη ζοφερή πραγματικότητα της χώρας μας – είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν υπάρχει έστω και ένα 0,1% των Ελλήνων νέων που θα θεωρούσε τόσο σημαντική την πρόσβαση σε ένα social notworking site.

Δεν υπάρχουν σχόλια: