Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Ατιμώρητη η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση

Ατιμώρητη η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση


Πρωταθλητές στη διαφθορά και τη κακοδιοίκηση αναδεικνύονται για μία ακόμα χρονιά, δημόσιο, δήμοι και νομαρχίες. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από τη ετήσια έκθεση που παρουσίασε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής.

Η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, αλλά και η πολυδιάσπαση των ελεγκτικών μηχανισμών σε συνδυασμό με τα γραφειοκρατικά εμπόδια ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.

Ο κ. Ρακιντζής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο που απομένεται η δικαιοσύνη, μίλησε για βραδύτητα και ανεπάρκεια των δικαστηρίων να επιβάλλουν το νόμο κυρίως σε οικονομικά εγκλήματα και κατήγγειλε το καθεστώς ατιμωρησίας των δημοσίων υπαλλήλων τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: